COVID-19

 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
        “สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้าน
   สิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง
   เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน”

        โดย: เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

                 

 

 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 
     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        - ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          ภายใน เดือนสิงหาคม 2563       
     2. ภาษีป้าย                                      
        - มกราคม - มีนาคม ของทุกปี            

         << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>    

       ---------------------------------------------

 จัดซื้อจัดจ้าง                                                  

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 19-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 19-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 80 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 19-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ-4587 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 19-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ฉีดครบชุด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 19-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำ PE ความจุ 3000 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง 23 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 15-06-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                    < จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

การประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      

      

      

      

แบบฟอร์มร้องเรียน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ส่งเอกสารออนไลน์

กรมควบคุมโรค

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   นายกเทศมนตรี
 นายโกวิท  โลเกศเสถียร
 
  นายกเทศมนตรี

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการของพนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

ระดับความพึงพอใจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
780
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
128346

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

116803
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
16
177
892
115035
1500
6068
116803

Your IP: 3.236.8.46
Sat, 11 Jul 2020 01:41:27 +0000

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคนหลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทาง            อ่านต่อ >>

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

      ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกร        อ่านต่อ >>

การเดินเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

     “ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกำลังกายค่ะ” พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ 30 ปี                         อ่านต่อ >>

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170